Sgwrs genedlaethol:
Seminarau, cynadleddau, digwyddiadau a blog

Baromedr Cyflog Cyfartal:
Beth yw Gwerth eich swydd?

Menywod mewn Adeiladu a TGCh:
Mynediad at swyddi a rhagolygon sy'n talu'n well

Hunangyflogaeth:
Cefnogu menywod sy'n ddarpar berchnogion busnes a'r rhai sydd eisoes yn bod

Previous slide Next slide

WAVE yn mynd i'r afael â'r materion sylfaenol sy'n cyfrannu at anghydraddoldebau cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth

Amdanom ni

Nod y rhaglen WAVE yw deall a 'thorri ar draws' y ffyrdd y mae anghydraddoldeb cyflog rhwng y rhywiau yn cael eu hatgynhyrchu yn gyson trwy wahanu galwedigaethol mewn cyflogaeth a hunan gyflogaeth, drwy'r ffyrdd y mae 'gwaith menywod wedi ei gontractio' a thrwy weithrediad systemau cyflog .

Arwyddbost

Mae’r rhaglen WAVE wedi dod i ben ar ôl tair blynedd lwyddiannus.

Arwyddbost

Cysylltwch â ni

Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi (WAVE)

Tîm Rheoli Canolog, Prifysgol De Cymru, Cyfadran Busnes, y Gyfraith, Cyfrifeg, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Campws Trefforest
Pontypridd, Cymru- UK
CF37 1DL